چگونگی پیوستن به "راه دور" موسسه مادران امروز" راه دور" در خدمت خانواده ها


آیا می دانید برنامه ی راه دور موسسه ی مادران امروز چیست؟


"راه دور" برنامه ای است که محتوا ی آموزشی و خدمات موسسه را در اختیار خانواده هایی قرار می دهد که به هر دلیلی امکان حضور در موسسه را ندارند یا نمی توانند به سایر مراکز آموزشی و فرهنگی که موسسه در آن ها برنامه اجرا می کند ، مراجعه کنند.
فعالیت های مربوط به این برنامه ، به شکل گروهی و رو در رو ، بدون حضور مستقیم کارشناس در جلسه ها و با اتکا به مطالعه ی کتاب هایی که به همین منظور تالیف شده است ، اجرا می شود .
محتوای برنامه ی راه دور :
محتوای دوره های پیشنهادی برای راه دور مشابه همان دوره های موسسه ، حول سه موضوع زیر و با تاکید بر خواندن کتاب های نشر مادران امروز که به این منظور تالیف شده است ، اجرا می شود .
• رفتار با کودک ، شامل : ( نقش و وظیفه ی خانواده در پرورش فرزند ، چگونگی ایجاد محیط مناسب برای پرورش فرزند ، چگونگی رفتار مناسب با فرزند ، چگونگی ایجاد فرصت های مناسب برای زندگی با فرزند ، اثر تشویق و تنبیه در تربیت فرزند ،مفهوم قاطعیت در ارتباط با فرزند و ... )

• رفتار با نوجوان ، شامل : ( چگونگی اثر آرزو ها و خواسته های والدین در پرورش فرزند،عواملی که روی تربیت فرزند اثر می گذارد ، مفهوم قاطعیت در رفتار با نوجوان ، چگونگی رشد جسمی در دوران نوجوانی، چگونگی رشد ذهنی در دوران نوجوانی ،چگونگی رشد عاطفی – روانی در دوران نوجوانی ، چگونگی رشد اجتماعی در دوران نوجوانی ،آشنایی با بلوغ در دوره ی نوجوانی و ....)

• رفتار با خود ، شامل : ( چگونگی و اثر گوش دادن موثر ، چگونگی و اثر حرف زدن موثر ، آشنایی با مفهوم " نه " گفتن آگاهانه، آشنایی با هیجان ها و اثر آن ها در زندگی ، آشنایی با خشم به عنوان یکی از هیجان ها ، چگونگی بروز مناسب خشم و جلوگیری از آسیب های خشم در زندگی و ارتباط با خود و دیگران ، چگونگی برخورد مناسب با خشم دیگران و ... )
چگونگی بهره گیری از برنامه ی راه دور :
مادران ، پدران ، مربیان و سایر علاقه مندان به برنامه های موسسه ، می توانند به طریق زیر عمل کنند :
1. براساس نیاز خود یکی از موضوع ها ( دوره ها ) را انتخاب کنند .
2. به سایر دوستان یا علاقه مندان اطلاع رسانی کنند و یک گروه کوچک تشکیل دهند . ( حدود 10 نفر )
3. یک نماینده برای گروه انتخاب کنند . (کار نماینده ایجاد ارتباط بین گروه و موسسه است .)
4. یک مکان رسمی برای تشکیل جلسه های گروه انتخاب کنند . ( مکان هایی مثل مهد کودک، مدرسه، اداره ، دفتر کار، فرهنگسرا، مسجد و ... )
5. یک نام و نشانی مشخص ، ایمیل ، تلفن و فاکس برای گروه انتخاب کنند .
6. نماینده ی گروه برای اطلاع موسسه از تشکیل گروه و انتخاب دوره ی مورد نظر ، با مسئول بخش راه دور موسسه ، تماس بگیرد .
7. کتاب های مرتبط با گام مورد نظر از طرف موسسه تعیین و با تسهیلات ویژه در اختیار گروه قرار می گیرد .
8. از این به بعد کار گروه آغاز می شود . (برای هفته ای یک روز ، هر روز 2 ساعت مفید )
9. طول مدت هر گام با توجه به کتاب هایی که باید مطالعه شود ، تعداد اعضای گروه ، میزان فعالیت هر گروه و آمادگی های هر گروه متغیر است .
10. نماینده ی گروه گزارش هر جلسه و پرسش های گروه خود را از طریق ایمیل ، به بخش راه دور موسسه ارسال می کند و همه ماهه پیک راه دور موسسه را که برای تکمیل اطلاعات و ارتباط گروه ها با موسسه تهیه می شود ، دریافت می کند و در اختیار اعضای گروه قرار می دهد .
11. موسسه فقط مسئول برنامه های ی پیشنهادی خود در چارچوب تعیین شده و منطبق بر مطالعه ی کتاب های تعیین شده برای هر دوره می باشد .
12. عضویت در گروه های راه دور رایگان است .
13. موسسه آماده ی برگزاری برنامه های جنبی از جمله : جلسه های توجیهی برای گروه ها در آغاز به کار و پاسخ گویی به پرسش ها و رفع اشکال های گروه ها در ضمن کار ، برنامه ریزی برای گرد همایی ها و کارگاه های حضوری در تهران و شهرستان ها همچنین کمک به گروه ها برای ادامه ی کارشان می باشد .
14. توجه : هزینه ی برنامه های جنبی بر عهده ی گروه هاست .
15. نمایندگان گروه ها باید بهره گیر موسسه شوند .
این شکل از یادگیری چه ویژگی هایی دارد ؟
این شکل از یادگیری از راه دور ، اولین بار است که در ایران تجربه می شود و حاصل تلاش ها ، پژوهش ها و تجربه های سال ها فعالیت موسسه ی مادران امروز با خانواده ها است . عمده ترین ویژگی های این روش به قرار زیر است :
o انجام کار به شکل گروهی، استفاده از تفکر جمعی با روش زنده و فعال و مشارکتی در گروه ؛ ایجاد رابطه های هدفمند و مفید، احساس توانمندی و امید برای بهبود زندگی فردی وخانوادگی ، حس تنها نبودن و تعلق به گروهی که وجوه مشترک بسیاری با یکدیگر دارند ، تبادل تجربه های مفید در محدوده ی کتاب هایی معین ، مشارکت در فعالیت های اجتماعی و ... ؛
o بهره مندی از اطلاعات کاربردی و عملی موجود در کتاب هایی که به همین منظور تدوین شده است با استفاده از شیوه ی مطالعه ی فردی و گروهی ؛
o شرکت در برنامه های فرهنگی مرتبط با کار گروه ؛
ارتباط نزدیک با موسسه مادران امروز ، با خبر شدن از سایر برنامه های مورد نیاز خانواده ها و امکان مشارکت در آن ها ، چه در تهران چه با یک برنامه ریزی مشترک ، در محل تشکیل گروه

 

/ 0 نظر / 8 بازدید