سال 1392 مبارک

 

 مثل ماهی زنده، مثل سبزه ز یبا، مثل سمنو شیرین، مثل سمبل خوشبو، مثل سیب خوشرنگ و مثل سکه با ارزش باشید

===============================

 آسمان را می خواهم برای عبور، جاده باریک است! ماه را می خواهم برای نور، راه تار یک است! تو را می خواهم برای نظافت، عید نوروز نزدیک است!

===============================

 پیام نوروز این است. دوست داشته باشید و زندگی کنید. زمان همیشه از ان شما نیست

===============================

 شیشه می شکند و زندگی می گذرد. نوروز می اید تا به ما بگوید تنها محبت ماندنی است پس دوستت دارم چه شیشه باشم چه اسیر سرنوشت

===============================

 با تو از خاطره ها سرشارم. جشن نوروز تو را کم دارم. سال تحویل دلم می گیرد با تو تا اخر خط بیدارم...

/ 0 نظر / 4 بازدید