دلتنگم مادر

                      


جملات زیبا به یاد مادر

 

 

 

 امروز با شاخه گلی سرخ ودستانی لرزان به دیدارت
می آیم
این اشک های من از سردلتنگی است
دلتنگی برای بوسه زدن بر دستهای
مهربانت
کاش بودی...
امروز دلم آتش گرفت ودوباره جای خالیت را حس کردم
می
دانم جای تو خوب است
وفرشته های آسمان امروز را برایت جشن می گیرند
آخر
میدانم که بهشت زیر پای توست....
کاش فقط امروز نگاهت را داشتم
خدایا کاش فقط
یک بار دیگر
آغوشش را داشتم
/ 2 نظر / 27 بازدید
سارا

سلام[گل] ارزشمندترین مکان هایی که می توان در دنیا حضور داشت : در فکر کسی ، در قلب کسی ؛ و در دعای کسی ... [گل]

اسدی

[گل] سلام من خدایی دارم ، که در این نزدیکی است نه در آن بالاها مهربان ، خوب ، قشنگ چهره اش نورانیست گاهگاهی سخنی می گوید ، با دل کوچک من، ساده تر از سخن ساده من او مرا می فهمد ، او مرا می خواند ، او مرا می خواهد … [گل]